by Miroslava Strháková © Webdesign

Copyright © 2018

Kontrabas

     Študoval kontrabas a lesný roh na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, neskôr aj hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte. Koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov spolupracoval s bratislavskými hudobníkmi, ktorí v roku 1961 založili známy „Taditional Club Bratislava“. V polovici 60-tych rokov hral v „Bratislavskom Jazzovom štúdiu“ s Braňom Hroncom, Pavlom Polanským, Jurajom Henterom a.i. Dlhodobo pôsobil v kluboch západnej Európy. Neskôr bol členom „Peter Lipa & Bandu“, „Quarteta + Quinteta Vlada Vizára“, „Quinteta Dušana Húščavu“, „Tria Pavla Bodnára“ a „Quarteta Petra Cardarelliho“. Člen aj formácií „Soft Jazz Society“ a „Traditional Club Revival“.

I ANDREJ ŠEBO