by Miroslava Strháková © Webdesign

Copyright © 2018

Bicie

     V r.1959 nastúpil na Štátne Konzervatórium v Bratislave, kde študoval hru na akordeóne a bicích nástrojoch. Už počas štúdia sa zoznámil s miestnymi bratislavskými hudobníkmi, ktorí sa zaujímali o tradičný jazz a smerovali k aktívnej hre. V roku 1961 bol s Igorom Čelkom, Petrom Móricom a i.  spoluzakladateľom legendárneho orchestra „Traditional Club Bratislava“, ktorý sa neskôr prepracoval na uznávanú a profesionálnu úroveň. Popri svojej – dnes už 53 ročnej pedagogickej činnosti, zostal dodnes verný aktívnej hre tradičného jazzu. Bol súčasťou orchestrov, ktoré počas tohto obdobia odohrali veľa koncertov, TV a rozhlasových relácií, festivalových vystúpení na Slovensku, v Európe, Amerike, Afrike, Ázii. Nahral množstvo LP, CD a rozhlasových nahrávok. Dnes je členom novovzniknutého orchestra „Traditional Club Revival“.


I KAROL SUCHÁŇ