by Miroslava Strháková © Webdesign

Copyright © 2018


Domáci:


Gabriela Hermélyová

Hanka Gregušová

Peter Lipa

Ivo Heller

Michal Motýľ

Juraj Mitošinka

Ľubo Horák

Braňo Belorid

Albert Hrubovčák

Jana Kociánová

Janka Gavačová

Zuzana Vlčeková

Dáša Libjaková

Juraj Burian

Adriena Bartošová

Silvia Josifovská

Zuzka Suchánková

Andrea Červenková Chotárová

Monika Vojtková

Jana Orlická


Zahraniční:


Elly Wright (A)

Elly Wright & "The Wright Singers" (A)

Béla Szalóky  (H)

Svatopluk Košvanec (CZ)

Antonín Gondolán (CZ)

Phil Reinhardt  (A)

Peter Cardarelli (USA)

Billy „Harp“ Hamilton (USA)

Karol Závodný (N)

Andrej Šaradín (CDN)

Peter Móric  (CH)

I HOSTIA-  spev

-  spev

-  spev

-  spev

-  bastrombón

-  trombón

-  trombón

-  trombón

-  trombón

-  spev

-  spev

-  spev

-  spev  

-  gitara

-  spev

-  spev

-  spev

-  spev  

-  spev

-  spev
-  spev   
-  spev

-  trombón, trúbka

-  trombón

-  kontrabas

-  spev

-  saxofón

-  spev

-  spev, trúbka

-  trúbka

-  klarinet