by Miroslava Strháková © Webdesign

Copyright © 2018     55-ročná história tohto špičkového profesionálneho orchestra tradičného jazzu a swingu, ako jednej z popredných profesionálnych jazzových formácií nielen doma na Slovensku, ale aj v Európe, siaha do roku 1961, kedy bol v Bratislave založený študentský jazzový orchester "TRADITIONAL CLUB BRATISLAVA" a o rok neskôr - 1962, takisto v tom čase zložený zo študentov bratislavských vysokých škôl, "REVIVAL JAZZ BAND BRATISLAVA". Obidva orchestre sa krátko po svojom vzniku prepracovali na úroveň špičkových slovenských - a neskôr aj medzinárodne uznávaných orchestrov. Z obidvoch, nezávisle pôsobiacich "bandov" sa postupným vývojom - v roku 1985 - spojili hráči do jednej formácie - "TRADITIONAL & REVIVAL JAZZ BANDu", alebo v skratke - "T&R BANDu". Od 1.1.2006 sa názov orchestra upravil na : "REVIVAL & TRADITIONAL JAZZ BAND ". Hráči tohto orchestra hrali v 22 krajinách sveta od Nórska po Tunis a od Moskvy po Kaliforniu a stáli aj na spoločných pódiách s takými menami ako sú Benny Goodman, Stan Getz, Anita O´Day, Lionel Hampton, Acker Bilk, Chris Barber, Albert Nicholas, Max Greger a.i. R&T BAND má v repertoári svetové hity tradičného jazzu a swingu, ale aj vlastné skladby a úpravy. R&T BAND spolupracuje so špičkovými domácimi aj zahraničnými speváckymi osobnosťami a sólistami.


Vlado Vizár  -  trombón, leader

Andrej Šebo -  kontrabas

(Jozef Brisuda, Peter Oberländer, Ivan Ťažký)    
Ján Babič - bicie

(Karol Sucháň, Jozef Ischi Döme, Milan Ruček)
Patrícia Páleníčková  -  spev, gitara

(Peter Jankech, Pavol Bodnár, Kristian Seidmann, Šaňo Dányi, Fero Báleš, Alois Bouda - klavír )

Ľudovít Horský -  trúbka

(Martin Ďurdina, Juraj Lehotský)

Dušan Húščava  -  klarinet, saxofón

(Jaroslav „Country“ Červenka, Miroslav Poprádi, Pavol Pondelík)


(Pozn.: V zátvorkách sú uvedené mená hudobníkov, ktorí sa významne podieľali na spolupráci s orchestrom.)


Z HISTÓRIE


„Tradície a súčasnosť tradičného jazzu na Slovensku“.Úvod:

    

    Tradičný jazz, ktorý v rodostrome jazzovej hudby tvorí jeho základnú kmeňovú časť a z ktorého neskôr vyrástli všetky ďalšie vetvy, konáre a výhonky, má na Slovensku mimoriadne a hádam aj unikátne silnú a kvalitnú pôdu. Postavenie a úroveň slovenskej jazzovej scény tohoto žánru v minulosti, ale aj v súčasnosti, si zasluhuje pozornosť hudobných odborníkov aj kultúrnej verejnosti.

   

   Vyše 55 rokov od vzniku orchestrov, ktoré postavili históriu reprezentačnej najskôr amatérskej, ale neskôr aj profesionálnej interpretácie tradičného jazzu na Slovensku, mi ponúka možnosť pripomenúť, alebo obnoviť, alebo niekomu zase otvoriť nové informácie o tradíciách, ale aj súčasnosti  tradičného jazzu na Slovensku.

    Nie som hudobný historik ani teoretik – som hudobný praktik, ktorý hrá jazz aktívne už 55 rokov. Preto podávam nasledovné fakty tak ako som ich ja zažil a zaznamenal, aj s rizikom niektorých možných – ale určite neúmyselných - nepresností. Zároveň sa ospravedlňujem, že z tých istých dôvodov píšem podrobnejšie a obšírnejšie  o orchestroch, v ktorých som hral a ktoré preto poznám lepšie ako ostatné – nie je to v žiadnom prípade snaha o jednostrannosť.   


Z histórie:

   

   V štyridsiatych a päťdesiatych rokoch vznikali na Slovensku viaceré „dixielandové“ orchestre, ktoré vytvorili akési nadšenecké, ale pritom kvalitné hudobné podhubie budúceho rozvoja tradičného jazzu. Napríklad v Seredi už v roku 1946 vznikol „ALI JAZZ BAND“  (predchodca dnešného „Sereďského dixielandu“), v ktorom hral napr. o.i. aj klarinetista Jaroslav „Country“ Červenka.


   V Banskej Bystrici v roku 1958 vznikol „BANSKOBYSTRICKÝ DIXIELAND“, s Ivanom Nagyom na trúbke a Milanom Talajom na klarinete, s trombonistom Vlado Vizárom, a ďalej s Arnoštom Wagnerom na klavír, Hudym Paškom na kontrabas, Dudom Kubíkom na bicích a Mirom Bérešom na banjo. Hral sa veľmi kvalitný swingový dixieland – až na celoštátnej úrovni (1.miesto v celoštátnej Súťaži tvorivosti mládeže v Prahe, 1960).


    V Bratislave tiež vyvíjali činnosť študentské amatérske dixielandy napr. „BRATISLAVSKÝ DIXIELAND“, a iné, v ktorých už figurovali hudobníci, ktorí neskôr tvorili súčasť tvoriacej sa histórie slovenského tradičného jazzu (Karol Sucháň, Peter Móric, Dušan Húščava, Igor Čelko, Miloš Paška, Andrej Šebo a ďalší).


   Historicky rozhodujúci moment prišiel v jeseni roku 1961, kedy Peter Móric, Karol Sucháň a Igor Čelko založili zo študentov bratislavských stredných škôl „TRADITIONAL CLUB BRATISLAVA“.  V týchto rokoch hral orchester v obsadení: Peter Móric – klarinet, Igor Čelko – klavír, Ján Harvan – trombón, Laco Martoník – trúbka, Ján Gregorička – tuba, Karol Sucháň – bicie a  Boleslav Boška  - banjo.


   Pod vedením Petra Mórica a neskôr Igora Čelka sa „Traditionál“ začal štýlovo dôsledne orientovať na klasický tradičný jazz z obdobia New Orleansu, ktorý sa v kapele študoval a nacvičoval. Orchester sa týmto prepracoval do cieľavedomej - a kvalitnej štýlovej orientácie, čo doteraz nebolo na Slovensku obvyklé. Týmto si kapela získala samostatné miesto na slovenskej hudobnej scéne a priamoúmerne k tomu aj získavala popularitu a obľúbenosť hudobnej kritiky aj verejnosti. V priebehu ďalších rokov došlo v „Traditionáli“ k zmenám a prišli Milan Vašica a Karol Závodný na trúbky, Fero Karnok na trombón a Pavol Molnár na kontrabas. A v roku 1965 prišli do kapely „striedať“ Štefan „Piťo“ Popluhár na bicie a Vlado Vizár na trombón. Orchester prirodzeným vývojom a aj za pomoci „swingovejšie“ cítiacich hráčov postupne opúšťal štýl černošského neworleánskeho jazzu a preorientovával sa na modernejší a tvorivejší dixielandový tradičný jazz. Bolo to najmä vďaka vlastnej a aranžérskej tvorby kapelníka Igora Čelka, čím bol zvuk orchestra charakteristický a originálny. Tvrdou a svedomitou prácou sa kapela už natrvalo držala na pozícii špičkového profesionálneho jazzového orchetsra, uznávaného na domácich aj zahraničných pódiách, významných koncertoch, festivaloch nahrávkach a vystúpeniach. Mimoriadny bol napríklad jazzový festival v belgickom Comblain la Tour 1966, kde Traditional Club Bratislava hral na jednej scéne s takými hviezdami ako Benny Goodman, Stan Getz, Anita O´Day a iní. Činnosť „Traditional Clubu Bratislava“ vrcholila v rokoch 1968-70 na dlhodobých angažmánoch vo Švajčiarsku v obsadení Čelko, Móric, Molnár, Boška, Popluhár a Vizár. Vzhľadom na politické udalosti v Československu sa traja členovia kapely (Čelko,Móric,Molnár) rozhodli pre emigráciu a domov sa v roku 1970 vrátilo jej polovičné torzo (Boška,Popluhár,Vizár). Aj keď originálny orchester „Traditional Club Bratislava“ v roku 1970 prakticky prestal existovať, na jeho tradície ihneď (1971) naviazali v Bratislave jeho bývalí aj ďalší hudobníci vo formácii s názvom „NOVÝ TRADITIONÁL“ v obsadení: Karol Sucháň – bicie a kapelník, Juraj Lehotský – trúbka, Dušan Húščava – klarinet a sax, Fero Karnok – trombón, Alois Bouda – klavír, Stanislav Herko – E bass , a Boleslav Boška – banjo. Doménou tohoto orchestra bola najmä precíznosť a profesionálna vyspelosť jeho hráčov.


    Súbežne a takmer súčasne so vznikom „Traditional Clubu Bratislava“v 1961-62, vznikali najmä v Bratislave ďalšie formácie kapiel tradičného jazzu ( „REVIVAL JAZZ BAND“, „RAGTIME BAND“, „HOT JAZZ BAND“, „DIXIE STUDENT“ a ďalšie). Bolo to mimoriadne plodné obdobie slovenského tradičného jazzu, ak nehovoríme o ostatných – veľmi kvalitných formáciách moderného a big bandového jazzu.


   Najmä založenie a vznik „REVIVAL JAZZ BAND“u, ktorý v roku 1962 založil trúbkár Marian Čekovský zo študentov bratislavských vysokých škôl s obsadením: Marian Čekovský – trúbka, Anton Kratochvíla – klarinet, Vlado Vizár – trombón, Karol Caudt – kontrabas, Vlado Hinca – bicie a Eugen Hiszem, neskôr Milan Juhász – banjo, znamenal popri Traditional Clube ďalšiu, kvalitatívne veľmi významnú vetvu slovenského tradičného jazzu. Orchester sa žánrovo inšpiroval najmä anglickou revivalistickou školou Chris Barbera, Acker Bilka, Kenny Balla (odtiaľ pochádza aj jeho názov „Revival“) – a nevytvoril teda „Traditional Clubu“ štýlovú konkurenciu. V „Revivale“ sa uplatňovala individuálna improvizačná tvorba sólistov, so silnou inklináciou ku swingu. Hráči nekopírovali svoje vzory, ale čerpali z nich a inšpirovali sa nimi. „Revival Jazz Band“ sa takisto zakrátko etabloval ako špičkový slovenský jazzový orchester s množstvom vystúpení, festivalov a nahrávok – najmä na Slovensku. Orchester neskôr posilnila aj sólová speváčka Helena Príbusová.


    Po roku 1965, kedy M.Čekovský a A.Kratochvíla končili štúdium a aj pobyt v Bratislave a Vlado Vizár prestúpil do „Traditional Clubu“, došlo aj v „Revivale“ k viacnásobným personálnym zmenám: ako trombonisti sa vystriedali Peter Discantini, Marian Nepela, Fero Karnok, neskôr Ivan Nagy, na trúbkach hrali Vojtech Kresťanko, resp. Michal Dvořák, prišiel klarinetista Imrich Discantini a bubeníka Vlada Hincu vystriedal Karol Sucháň. Tieto zmeny boli kontinuálne, za „pochodu“ Revivalu a kapela učinkovala na významných, najmä zahraničných podujatiach.


   V roku 1972 – po zániku pôvodného „Traditional Clubu“ a následnom vzniku „Nového Traditionálu“,došlo v „Revival Jazz Bande“ k ďalším zmenám (resp. k „rotácii“ už spomínaných muzikantov) – a jeho obsadenie sa stabilizovalo takto: Anton Rakický – banjo a kapelník, Milan Vašica – trúbka, Jaroslav „Country“ Červenka – klarinet, Vlado Vizár – trombón, Štefan „Piťo“ Popluhár – bicie a Miloš Paška, neskôr Miro Šúr – E bass. Neskôr sa obsadenie „Revivalu“ rozšírilo ešte o sólového speváka Petra Lipu. „Revival Jazz Band“ v tomto období 1972-85 zaznamenáva veľmi aktívne a profesionálne činorodé obdobie s množstvom koncertov, nahrávok, vystúpení na Slovensku, ale najmä v zahraničí ( NSR, NDR, MĽR, Španielsko).


  V takomto tvorivom súžití „Traditionalu“ (či ešte „Clubu“, alebo neskôr „Nového“) a „Revival Jazz Bandu“ prišiel rok 1985, kedy scéna slovenského tradičného jazzu zaznamenala ďalší historický moment – a to fúziu, spojenie týchto dvoch, dovtedy nezávislých orchestrov do jednej profesionálnej formácie s názvom:“TRADITIONAL  REVIVAL BAND“ , alebo aj „TR BAND“, s obsadením: Anton Rakický – banjo a kapelník, Juraj Lehotský – trúbka, Jaroslav „Country“ Červenka – klarinet a alt sax, Vlado Vizár – trombón, Štefan „Piťo“ Popluhár – bicie, Alois Bouda – klavír, Ivan „Dido“ Lieskovský – bass, Peter Lipa – spev a Ján Petrík – ozvučovací technik. V ďalšom priebehu činnosti „TR BANDu“ došlo ešte k striedaniu : Karol Sucháň – bicie, Stano Herko a neskôr Fedor Frešo – bass, a Pavol Bodnár – klavír. V roku 1990 vystriedal Antona Rakického vo funkcii kapelníka Peter Lipado 1995. Slovenský reprezentačný jazzový orchester vykazuje skutočne množstvo profesionálnej práce doma aj v zahraničí – za zmienku stoja najmä pravidelné jazzové štvrtky v bratislavskej Starej sladovni, (ktoré mimochodom fungovali non-stop 17 rokov !), a zahraničné koncerty v Španielsku a v USA – Kalifornii v 1992. V štýlovej orientácii je „TR BAND“ možno o niečo benevolentnejší – do repertoáru zaraďuje aj niektoré populárnejšie skladby, čo však prináša so sebou rozšírenie okruhu priaznivcov orchestra a jeho úrovne.


   Ďalšiu – významnú a väčšiu personálnu reorganizáciu zaznamenal „TR BAND“ v januári 1996, kedy odchádzajú Peter Lipa (aj z pozície kapelníka), Juraj Lehotský, Pavol Bodnár aj Fedor Frešo. Orchester však prijíma nových hráčov a bez prerušenia pokračuje v novej a omladenej zostave: Vlado Vizár – trombón a nový kapelník, Jaroslav „Country“ Červenka – klarinet, alt sax, Karol Sucháň – bicie, Imrich Discantini – sopr+bar sax,spev, Martin Ďurdina – trúbka, Alexander „Šaňo“ Dányi – klavír, Stano Herko – E bass a Ján Petrík – ozvučenie kapely. Orchester v tomto obsadení sprísňuje jazzový výraz a repertoár – so smerovaním (v niektorých skladbách) k modernému swingu – zásluhou všetkých sólistov a zvuku 4-hlasovej dychovej sekcie a spevu Imra Discantiniho. Kapela absolvovala veľa vystúpení, koncertov, zájazdov, nahrala profilovú CD. Spolupracovala s domácimi aj zahraničnými spevákmi a sólistami – najmä v pravidelných koncertoch v bratislavskom Istropolise. Žiaľ, 17-ročná tradícia pravidelných jazzových štvrtkov v Starej sladovni sa v roku 1997 pre „ekonomické“ dôvody Sladovne skončila, čo prinútilo niektorých členov „TR BANDu“ hľadať si príležitosti aj mimo kapely.


   V rokoch 2000-2004 sa obsadenie orchestra sformovalo do staronovej zostavy: Vlado Vizár – trombón, kapelník, Karol Sucháň – bicie, Jaroslav „Country“ Červenka – klarinet + alt sax, Juraj Lehotský – trúbka, Pavol Bodnár – klavír a Andrej Šebo – kontrabas.


  A konečne v roku 2004/7 sa stabilizuje do podoby: Vlado Vizár – trombón, kapelník+ agentúra, Janko Babič – bicie, Jaroslava „Country“ Červenku, ( ktorý nám v lete 2006, žiaľ zomrel ), vystriedal Miro Popradi  – klarinet + alt sax, Martin Ďurdina – trúbka, Peter Jankech – klavír a Andrej Šebo – kontrabas a tým sa potvrdzuje  jeho stále živá 50-ročná história.


   Veľmi zaujímavá je skutočnosť, že v len spomínaných profilových orchestroch „Traditional Club“, “Nový Traditional“ ,“Revival Jazz Band“ a napokon „Traditional  Revival Band“, bolo riadnymi členmi  od roku 1961 až dodnes spolu až 58  hudobníkov!


Súčasnosť:


    Na súčasnej scéne slovenského tradičného jazzu možno znova evidovať konjuktúru záujmu o počúvanie, ale hlavne aj o hranie tradičného jazzu. Zároveň s pôsobením existujúcich, znovu ožívajú niekdajšie, alebo sa zakladajú nové kapely. Takže popri mene „VV - REVIVAL  TRADITIONAL  BAND“ a „TRADITIONAL CLUB REVIVAL“ , sa slovenský jazz môže tešiť a tlieskať aj profesionálnej kapele „BRATISLAVA HOT SERENADERS“, ale aj amatérskym formáciám „RAGTIME BAND BRATISLAVA“, „BANSKOBYSTRICKÝ DIXIE BAND“, „THE ORIGINAL DIXIE BAND SLOVAKIA“ Banská Bystrica, „PIEŠŤANSKÝ DIXIELAND“, „DIXIELAND BAND KOMÁRNO“, „St.MARTIN´s VETERAN BAND MARTIN“, „HOT SOUND DIXIE BAND ŽILINA“, „LC TRADITIONAL BAND LUČENEC“, „ALI JAZZ BAND SEREĎ“, „SEREĎSKÝ DIXIELAND“, „PREŠOVSKÝ DIXIELAND“,  či „JÁN BULLA BAND B.BYSTRICA“.


    Výpočet týchto mien a skutočnosť aj existencie každoročného špeciálneho dixielandového festivalu v Banskej Bystrici a v Španej Doline len potvrdzuje úvodné konštatovanie, že slovenský tradičný jazz má naozaj tuhé a kvalitné korene!


    Na záver si dovoľujem s úctou a pietou spomenúť kolegov, ktorí sa žiaľ tohoto – svojho jazzového jubilea nedožili, ale ktorí majú svoje pevné miesto v histórii slovenského „traditionálu“ :

Ladislav Martoník, Marian Čekovský ,Milan Vašica, Martin Ďurdina, Juraj Lehotský – trúbky,

Miloš Paška, Pavol Molnár, Ivan Lieskovský, Stano Herko – bass,

Boleslav Boška – banjo,

Štefan „Piťo“ Popluhár , Ali Hrubša – bicie, 

Jaroslav Červenka – klarinet,

František Karnok – trombón,

Helena Príbusová, Gabriela Hermélyová - spev.


Členovia

„TRADITIONAL CLUBU BRATISLAVA“ , „REVIVAL JAZZ  BANDU BRATISLAVA“, „ NOVÉHO TRADITIONÁLU“, „TRADITIONAL CLUB REVIVALU

a „ VV - REVIVAL  TRADITIONAL JAZZ BANDU BRATISLAVA“ -

  –  od roku 1961  dodnes:


klarinety, saxofóny:

Peter „Citrón“ Móric, Igor Čelko, Anton Kratochvíla, Dušan Húščava, Jaroslav „Country“ Červenka(†), Imrich Discantini, Rudo Rijavec(†), Miro Poprádi, Pavol Pondelík


trúbky:

Ladislav Martoník (†), Milan „Tutus“ Vašica(†), Karol Závodný, Marian Čekovský(†), Vojtech Kresťanko, Michal Dvořák, Juraj Lehotský(†), Martin Ďurdina(†)


trombóny:

Ján Harvan, Fero Karnok(†), Vlado Vizár, Peter Discantini, Marian Nepela(†), Ivan Nagy


gitara, banjo:

Boleslav Boška(†), Eugen Hiszem, Milan Juhász(†), Anton Rakický, Karol Ondreička(†), Jozef Schlenc, Rasťo Vacho(†), Julo Ebers, Patrícia Páleníčková


klavír:

Igor Čelko, Karel Kouřil, Alois Bouda, Pavol Bodnár, Alexander Dányi, Tomáš Seidmann, Kristian Seidmann, Peter Jankech


bas, tuba:

Ján Gregorička, Pavol „Mulica“ Molnár (†), Karol Caudt, Stano Herko(†), Miloš Paška(†), Miro Šúr, Ivan „Dido“ Lieskovský(†), Miro Šebo, Andrej Šebo, Fedor Frešo(†)


bicie:

Karol Sucháň, Štefan „Piťo“ Popluhár(†), Vlado Hinca, Ali Hrubša(†), Jozef „Dodo“ Šošoka(†), Janko Babič


spev:

Gabriela Hermélyová(†), Helena Príbusová(†), Eva Sepešiová, Peter Lipa,  Jana Kocianová, Ivo Heller, Zuzka Vlčeková, Patrícia Páleníčková


zvukový technik:

Ján Petrík                                                                         
Autor: Vlado Vizár


I REVIVAL & TRADITIONAL JAZZ BAND