I O NÁS

     Pôsobnosť, práca a agenda slovenskej jazzovej agentúry JAZZAR, ktorá vznikla v roku 1995, prešla v roku 2013 do právnej formy pôsobenia ako Občianske združenie JAZZAR. Je to dobrovoľná, nezisková organizácia s právnou subjektivitou. Má charakter otvorenej občianskej organizácie, ktorej cieľom je:


-    Organizovať kultúrne a spoločenské programy so zameraním na propagáciu jazzu a realizovať koncerty a festivaly súčasných slovenských a svetových jazzových autorov a interpretov.


-    Podporovať  mladých začínajúcich umelcov pozývaním na podujatia v oblasti jazzovej a swingovej hudby, realizované občianskym združením, vytvárať im priestor pre účinkovanie a spoluprácu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.


-    Pre dosiahnutie cieľov, o.z. spolupracuje s rôznymi hudobnými telesami a osobnosťami z oblasti jazzu, taktiež s rôznymi organizáciami a inštitúciami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

I PROJEKTY

I O HUDOBNÍKOCH

I GALÉRIA


I KALENDÁR


I KONTAKT


by Miroslava Strháková © Webdesign

Copyright © 2018

-    Je priamym a stálym organizátorom významného medzinárodného jazzového festivalu INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL ŠPANIA DOLINA. V tomto roku 2019 prebehne jeho 15. ročník. www.jazzfestivalspaniadolina.sk


-    Organizuje koncerty a hudobnú činnosť orchestrov a jazzových formácií:


JAZZ PRE DVOCH

VLADO VIZÁR JAZZ QUARTET / QUINTET

REVIVAL & TRADITIONAL JAZZ BAND

TRADITIONAL CLUB REVIVAL

SOFT JAZZ SOCIETY

I JAZZ PRE DVOCH

Jazzová komorná formácia „Jazz pre dvoch“ vznikla v roku 2013 na zák ...

čítať

I VLADO VIZÁR JAZZ QUARTET / QUINTET

Orchester bol založený v roku 1997 ako komorné zoskupe ...

čítať

I REVIVAL & TRADITIONAL JAZZ BAND

55-ročná história tohto špičkového profesionálneho orchestra tradi ...

čítať

I TRADITIONAL CLUB REVIVAL

čítať

I SOFT JAZZ SOCIETY

Niekedy v marci-apríli 2013 sa zrodila myšlienka a nápad postaviť pro ...

čítať

Dva koncerty pri príležitosti 55-ho výročia založenia „Tradi ...

I INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL ŠPANIA DOLINA

Prvá myšlienka zorganizovať jazzový festival sa zrodila okolo roku ...

čítať

  Red Holloway

  Svätopluk Košvanec

  Phil Reinhardt (A)

  Five ´Bones Brothers

  Jaroslav Červenka (SK) 

  Béla Szalóky (HU)

  Elly Wright

  Martin Ďurdina (SK)

  Peter Lipa (SK)

HOSTIA

Patrícia Páleníčková

Tel.: +421 948 001 856

e-mail.: patrajazz@gmail.comVlado Vizár

Tel.: +421 903 461 826

e-mail.: vlado.vizar@jazzar.sk


www.jazzar.sk www.jazzfestivalspaniadolina.sk